ورزشگاه امام رضا ع (2)a

استادیوم امام رضا (ع)

ورزشگاه امام رضا (ع) ؛ مدرن ترین ومنحصر به فرد ترین ورزشگاه ایران.

استادیوم امام رضا (ع) که به همت آستان قدس رضوی احداث شده را می‌توان بی نظیرترین استادیوم در ایران و حتی خاورمیانه از لحاظ معماری و امکانات دانست.
پیشرفته‌ترین و مجهزترین استادیوم چندعملکردی ایران در قلب مشهد.

ادامۀ مطلب