کپسولیa

هتل های کپسولی در ژاپن

 این نوع هتل در ژاپن رواج دارد و هدف آن امکان استراحت چند ساعته مسافران روزانه (تجار و کارمندانی که مرتباً از یک شهر به شهر دیگر در سفر هستند) در فضایی بسیار محدود است.

ادامۀ مطلب