T33-نیلینگ (3)a

نکات حقوقی نیلینگ :

فرض بفرمایید برای ساخت ساختمانی بلند مرتبه با چندین طبقه زیر زمین که احتیاج به گودبرداری به عمق ۲۰متر دارد پروانه ساختمانی صادر می شود . با توجه به عمق گودبرداری اولین و اقتصادی ترین روشی که به ذهن هر مهندسی میرسد اجرای روش نیلینگ برای تحکیم هم جواری ها و دیواره های گود می باشد. ولی آیا با نکات حقوقی نیلینگ آشنا هستید ؟ آیا میدانید در صورت عدم رضایت همسایه ، با چه مشکلاتی مواجه خواهید شد ؟ دانستن نکات حقوقی نیلینگ ، قبل از اجرای آن ضروری است ! ادامۀ مطلب

%d8%a8%d8%b1%d8%ac-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-2

عملیات نیلینگ پروژه برج باران

-پروژه برج باران با 31 طبقه در  خیابان شریعتی تهران قرار گرفته ، که برای پایدار سازی دیواره های گود آن از روش نیلینگ استفاده شده است . در این مطلب توضیحاتی را در مورد نحوه اجرای عملیات نیلینگ در این پروژه ارائه میشود :

ادامۀ مطلب