نیروگاه خورشیدی روی دریا (2)

بزرگترین نیروگاه خورشیدی روی دریا در ژاپن

مهندسان ژاپنی  به امید جذب انرژی خورشیدی از روی سطح آب دریا، بزرگترین نیروگاه خورشیدی شناور جهان را در این کشور بنا می کنند.مراحل ساخت دو نیروگاه شناور خورشیدی عظیم با توان سالانه 3300 مگاوات در ساعت، در شهر کاتو ژاپن به پایان رسیده است. ادامۀ مطلب