اوتکا

چه تفاوتی میان میلگرد اوتکا با ممان منفی است ؟

آرماتور اوتکا و ممان منفی ، دو آرماتور پر کاربرد در سقف تیرچه بلوک هستند که متاسفانه بسیاری از پیمانکاران و حتی مهندسین ، با وظایف این دو آرماتور به طور کامل آشنا نیستند و معمولا در سقف های تیرچه بلوک ، این آرماتور ها به درستی اجرا نمیشوند . یک علت اجرای اشتباه این آرماتورها ، عدم شناخت کامل از آنها و تفاوت های آن ها می باشد . در ادامه تفاوت های این دو ، مورد بررسی قرار گرفته است :

ادامۀ مطلب