معماری تندیس گرایی (7)

معماری تندیس گرا یا بیان گرا یا اکسپرسیونیسم چیست ؟

یکی از سبک هایی که در دوره معماری مدرن  رایج شد ، معماری تندیس گرایی یا اکسپرسیونیسم بود .

ادامۀ مطلب

شهر اینده لوکوربوزیه

رویای شهر آینده لوکوربوزیه چگونه تحقق یافت ؟

کوربوزیه در دهه بیست میلادی دو کتاب بسیار مهم به رشته تحریر درآورد که اولی را می توان منشور بینش مدرن در معماری و دومی را منشور بینش مدرن در شهر سازی محسوب نمود. او در این کتاب ها از رویایی به نام شهر آینده صحبت میکند …

ادامۀ مطلب