حمام قجر

حمام قجر از حمام های زیبای شهر قزوینه که بر خلف اسمش مربوط به دوره قاجار نمی شه و خیلی قدیمی تره. این حمام در زمان حکومت صفویان، به دستور شاه عباس، توسط یکی از سردارانش که از ایل قاجار بود ساخته شده و به نام همین سردار به حمام قجر معروف شد. این حمام به مدت ۳۵۰ سال مورد استفاده بود ولی بعد از مرمتش به موزه مردم شناسی تبدیل شد.

ادامۀ مطلب

نه علت تخریب کبوترخانه ها

کبوتر خان یا کبوتر خانه محلی است که کبوتر در آن آشیانه می سازد. کبوتر خانه ها را در مناطقی می سازند که از اقلیمی کویری بهره مند بود مصالح و متد ساخت نیز متاثر از شرایط محیطی است.در این نوشته با نه علت تخریب این سازه های منحصر به فرد ایرانی آشنا می شویم :

ادامۀ مطلب

سه کارکرد اصلی بادگیرها

-بادگیرهای ایرانی اساسا دارای سه کارکرد اصلی و مهم هستند :

الف – هدایت جریان هوا به سمت پایین با استفاده از ورودی مستقیم هوا

ب- هدایت جریان هوا به سمت بالا با استفاده از اختلاف دما و با کمک باد

ج -هدایت جریان هوا به سمت بالا تنها با استفاده از اختلاف دمای ناشی از انرژی تابشی خورشید.

در ادامه مطلب این سه کارکرد به طور کامل معرفی میشوند :

ادامۀ مطلب

معماری ایرانی در کاخ الحمراء اسپانیایی

-کاخ الحمراء در شهر گرانادا یکی از بزرگترین جاذبه های توریسی کشور اسپانیا می باشد که در ساخت آن الهام از معماری ایرانی به وضوح قابل مشاهده می باشد . در این نوشته به بررسی بیشتر ارتباط بین کاخ الحمراء با معماری ایرانی می پردازیم :

ادامۀ مطلب