اشکالات یوبوت (1)

پنج اشکال سقف یوبوت

دالهای ساخته شده با قالب های u-boot به عنوان عناصر سازه ای، در انواع سیستم های ساختمانی مانند کف های مضاعف ، کف سازه های گسترده یکپارچه و در ساختمانهای مسکونی شهری و همچنین ساختمانهای صنعتی کاربرد دارد.

سقف های یوبوت از ترکیب نوآورانه بتن، میلگرد و قالب هایی ازجنس پلی پروپیلن ساخته شده و با قرارگیری این قالب ها در میان بتن و حذف بتن ناکارآمد علاوه بر کاهش وزن دال و مصرف بتن باعث افزایش سختی دال می گردد.

در این نوشته با پنج اشکال این سقف ها آشنا میشویم :

ادامۀ مطلب