ضوابط مربوط به فضای باز در زمین های مسکونی

در این نوشته برخی از ضوابط و مقرارت مربوط به احداث فضای باز در واحد ها و مجتمع های مسکونی آورده شده است . منبع ضوابط بیان شده معاونت شهرسازی و معماری شهرداری سنندج می باشد .

ادامۀ مطلب

مجموعه آپارتمان the interlace در سنگاپور

 این مجتمع مسکونی، شش سال بعد از آغاز پروژه به روی ساکنین بازگشایی شده است. در این مجموعه 31 آپارتمان ساخته شده است که هر کدام شش طبقه ارتفاع دارند و شبکه ای از فضاهای عمومی و خصوصی را ایجاد کرده اند.با ما همراه باشید. ادامۀ مطلب

آپارتمان مسکونی “دای کیم ویتنام” در اقلیم گرم و مرطوب

آپارتمان مسکونی “دای کیم ویتنام” پروژه ای در زمینی به ابعاد 4*14 متر مربع می باشد که با ریتم و فضای اطراف خود ارتباط برقرار کرده تا پروژه به هارمونی عملکردی و بصری دست یابد.با ما همراه باشید. ادامۀ مطلب