دال مجوف (1)

دال مجوف چیست ؟

آنگونه که از نام آن مشخص است ، دال مجوف به انواع دال میان تهی گفته میشود . این دال ها قابلیت ها و مزایای متنوعی دارند که در ادامه به آن ها اشاره میشود :

ادامۀ مطلب