w125-قوانین و مقررات مرتبط با مسئولیتهای مهندسی (7)

ضوابط مربوط به فضای باز در زمین های مسکونی

در این نوشته برخی از ضوابط و مقرارت مربوط به احداث فضای باز در واحد ها و مجتمع های مسکونی آورده شده است . منبع ضوابط بیان شده معاونت شهرسازی و معماری شهرداری سنندج می باشد .

ادامۀ مطلب

تراس (2)

ضوابط و استانداردهای ساختمان های مسکونی

در این نوشته انواع ضوابط و استانداردهای ساختمان های مسکونی بیان شده است . استانداردهای مربوط به تراکم ، پله و آسانسور ، حیاط خلوت ، پخی ، پیش آمدگی ، پارکینگ و …

ادامۀ مطلب

آپارتمان the interlace در سنگاپور (1)

مجموعه آپارتمان the interlace در سنگاپور

 این مجتمع مسکونی، شش سال بعد از آغاز پروژه به روی ساکنین بازگشایی شده است. در این مجموعه 31 آپارتمان ساخته شده است که هر کدام شش طبقه ارتفاع دارند و شبکه ای از فضاهای عمومی و خصوصی را ایجاد کرده اند.با ما همراه باشید. ادامۀ مطلب