photo_2018-03-06_00-12-59

فونداسیون هشت ضلعی چیست؟

فونداسیون هشت ضلعی ( octagonal foundation) عموما در مواردی مثل شالوده ی توربین های بادی،سیلو ها و همچنین تیرهای نورافشان بلند تر از 15 متر کاربرد داره که به صورت منفرد هم اجرا میشه. در ادامه با این فونداسیون های جالب بیشتر آشنا میشویم . ادامۀ مطلب