فایبرسمنت (12)a

سمنت فایبر برد چیست؟

صفحات سیمانی سمنت برد یکی از بهترین و زیباترین پوشش های نما برای ساختمان های مختلف محسوب می شود . این فناوری که جزء فناوری های تأیید شده مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وزارت مسکن و شهرسازی می باشد، قابل اجرا در  پانل های معماری، نمای ساختمان، سقف کاذب و سقف بام می باشند.

ادامۀ مطلب