کنترل دمای بتن پس از بتن ریزی

 طبیعتا کنترل دمای اولیه  بتن به علت تاثیرقابل ملاحظه ای که در خواص بتن از جمله مقاومت فشاری،مدول الاستیسیته، نفوذ پذیری و … دارد؛ اهمیت ویژه ای دارد.با ما همراه باشید. ادامۀ مطلب

بتن ریزی در هوای گرم

تصور ما بر این است که فقط بتن ریزی در هوای سرد احتیاج به رعایت تمهیدات خاصی دارد ، در صورتی که بتن ریزی در هوای گرم ، نیاز به رعایت نکات بیشتر  و انجام تمهیدات خاص قبل ، حین و بعد از بتن ریزی دارد . این مقاله کاری است از محسن تدین، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا و مدرس دانشگاه علم و صنعت و انجمن بتن ایران ، که در آن به طور کامل اصول بتن ریز ی در هوای گرم تشریح شده است :

ادامۀ مطلب