خانه ناتیلوس (5)

خانه ناتیلوس ؛ خانه ای بدون ستون

-معماری این خانه زیبا با الهام از حلزون ساخته شده است و ویژگی جالب این ساختمان ، احداث آن بدون ستون می باشد :

ادامۀ مطلب