شمس العماره (2)

شمس العماره ؛ بنایی پنج طبقه با آجر و کاهگل

-شمس العماره یا بنای خورشید یکی از بناهای تاریخی تهران، مربوط به دوره قاجار و از شاخص‌ترین بناهای کاخ گلستان و برجسته‌ترین ساختمان ضلع شرقی مجموعه کاخ گلستان است.

ادامۀ مطلب