سقف کاواک

سقف کاواک

نیاز به پوشش فضاهای وسیع در سازه‌ها بدون وجود ستون میانی از یک‌سو و کاهش وزن و کاهش ابعاد المان‌های سازه‌ای از سوی دیگر سبب ایجاد سیستم‌های متفاوت دال‌های ساختمانی از جمله دال های مجوف شده است.با ما همراه باشید. ادامۀ مطلب

سقف عرشه (3)a

5 نکته جهت کاهش لرزش سقفهای عرشه فولادی :

 یکی از‌ معایب سقف‌های عرشه فولادی‌ لرزش این نوع سقف‌ها نسبت به سایر سقف‌هاست. باید گفت که چنانچه تمامی ضوابط و استانداردهای لازم برای اجرای یک سقف عرشه فولادی مطابق با آئین نامه‌های مبحث دهم مقررات ملی ساختمان انجام گیرد‌، لرزش این سقف‌ها هم در حد نرمال و نه بیشتر از سایر سقف‌ها است.‌ ادامۀ مطلب

سقف سیاک (2)a

سقف سیاک

سقف سیاک یک شیوه اجرای سقف های بتن مسلح تیر و دال یک طرفه میباشد.در این شیوه،پیش از بتن ریزی لازم است شمع های چوبی یا آهنی اجرا و آرماتور گذاری های لازم در تیرچه ها و دال انجام شود.همچنین پیش از بتن ریزی،قالب های فلزی تیرچه ها با توجه به ابعاد و فواصل محاسبه شده،در کنار هم قرار میگیند.این روش با حذف اجرای بلوک های سفالی یا سیمانی پر کننده بین تیرچه ضمن کاهش وزن سقف،نشت شیرآبه بتن را از فواصل تیرچه ها به حداقل میرساند و منجر به ارتقای کیفیت بتن میشود. ادامۀ مطلب

Snap482

نه سقف رایج

در این نوشته 9 سقف رایج زیر مورد بررسی قرار گرفته است :

1- سقف طاق ضربی

2- سقف تیرچه بلوک

3-سقف کامپوزیت

4-سقف عرشه فولادی

5-سقف دال بتنی

6-سقف تیر- دال

7-سقف کوبیاکس

8-سقف روفیکس

9-سقف پیش تنیده

ادامۀ مطلب