شاقول ستون بتنی

ستون‌ ها اعضای فشاری هستند که وظیفه انتقال بار ساختمان به زمین رو انجام میدهند. مهم‌ترین اجزاء یک ساختمان بتنی ستون‌های آن می‌باشند. به‌یقین، دقت در اجرای صحیح جزئیات ستون ازجمله آرماتوربندی، قالب‌بندی و بتن‌ریزی، اثر بسزایی در استحکام کل ساختمان در موقع بروز زلزله دارد.

در این نوشته با یکی از نکات مهم اجرای ستون بتنی یعنی شاقول کردن آن  آشنا خواهید شد.

ادامۀ مطلب

پدستال ؛ ستونی چاق اما پر کاربرد

پدستالها عبارتند از ستونهای بتنی کوتاه و کم آرماتور و حتی گاهی بدون آرماتور که عموما روی پی های بتنی اجرا شده و روی آنها صفحه زیر ستون نصب شده و سپس ستونهای فلزی روی صفحه نصب میگردد. ادامۀ مطلب

ستون کوتاه ؛ ستونی با مصائب بزرگ !

-پدیده ستون کوتاه ، پدیده ای است که باعث تخریب های بسیاری در زلزله های مختلف شده است . کوتاهی در شناخت ستون کوتاه ، باعث وقوع تخریب های بزرگ و غیرقابل جبرانی به هنگام زلزله خواهد شد .

ادامۀ مطلب

اجرای عجیب ، بدون نظارت و دزدانه یک سازه بتنی در تهران

-تصاویری که در ادامه ملاحظه خواهید فرمود ، مربوط به اجرای یک سازه بتنی در یک شهر دورافتاده یا یک روستای کوچک نیست . تصاویر مربوط به اجرای یک سازه بتنی در قلب شهر تهران می باشدکه  در آن نه خبری از نظارت است و نه خبری از وجدان !!!

-بتن ریزی فونداسیون به صورت شبانه انجام می گیرد و ارماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی ستون ها نیز بدون نظارت و به بدترین شکل ممکن انجام می گیرد .

ببینید وقتی ناظر به صورت تلفنی به کار نظارت کند ، نتیجه اش چه میشود :

ادامۀ مطلب

تکنولوژی کفشک ستون Column Shoes

امروزه به دلایل متعدد و مشکلات خاص کارگاهی و حتی محدودیتهای زمانی مجبور به استفاده از تکنولوژی های خاصی برای پیشبرد پروژه های عمرانی هستیم. یکی از این تکنولوژیها؛ کفشک ستون میباشد. این تکنولوژی یکی از راههای موثر و کاربردی برای اتصال ستون بتنی به فونداسیون میباشد. برای این اتصال از بولتهای پرمقاومت استفاده میشود .

ادامۀ مطلب