برج میلاد خوب یا بد ؟

نقش برج میلاد در زلزله تهران و بررسی شایعه ژاپنی ها در مورد برج میلاد

-اگر زلزله ای در تهران بزرگ اتفاق بیفتد ، برج میلاد در مدیریت این بحران چه کمکی خواهد کرد ؟ آیا برج میلاد در مکان درستی احداث شده است ؟

-در این نوشته با نقش برج مخابراتی ـ تلویزیونی میلاد تهران در مدیریت بحران پس از بروز زلزله در تهران آشنا شده و جوابیه ای به شایعه ژاپنی در مورد برج میلاد داده میشود :

ادامۀ مطلب

برج نامرئی (4)

برج نامرئی در کره جنوبی

معماران شرکت آمریکایی معماری GDS قرار است برای اولین بار در جهان یک برج نامرئی را در کره ی جنوبی بسازند.با ما همراه باشید. ادامۀ مطلب