ژرژپمپیدو ؛ ساختمانی شبیه به پالایشگاه نفت در قلب شهر پاریس !

در طراحی این ساختمان تمام لوله‌کشی‌ها و کانال‌های تهویه‌هوا و سیم‌کشی برق در بیرون ساختمان ودر معرض دید قرار دارد. حتی تیرها و ستون‌های سازه ساختمان نیز همگی دیده می‌شود. این ساختمان یک پالایشگاه نفت نیست . این ساختمان بزرگترین مرکز فرهنگی هنری در قلب شهر پاریس می باشد ! ادامۀ مطلب