%d8%ae%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-2

ماجرای خاموت های آماده چیست ؟

ماجرای خاموت های آماده داستان دیگری است از سود جویی ها و منفعت طلبی هایی که نتیجه اش جز بازی با جان مردم نیست . این خاموت ها در بعضی از استان های کشور تولید و مورد استفاده قرار میگیرد و به خاطر قیمت ارزان تری که دارند مورد استقبال بعضی از مالکین طماع یا شاید هم بی اطلاع قرار می گیرد ، زیرا علاوه بر قیمت کمتر و صرفه اقتصادی بیشتر ، به علت آماده بودن سرعت اجرای کار را هم بالا برده اند .

حال سوال اینجاست وقتی ما به سمت پیش ساختگی در صنعت ساختمان می رویم ، پس چرا نباید از این خاموت ها ی آماده استفاده کنیم ؟ این سوالی است که توسط کارگروه مصالح شورای فنی استان فارس جواب داده شده و در ادامه مطلب می توانید گزارش این کارگروه را از نحوه تولید این خاموت های آماده غیراستاندارد در این استان ملاحظه بفرمائید .

هم چنین توضیحات مهندس جوادی از مهندسان نظارت عالیه استان گلستان را در مورد نحوه تولید و استفاده از این خاموت ها در استان گلستان را نیز در ادامه مطلب میتوانید ملاحظه بفرمائید :

ادامۀ مطلب