تسمه پشت بند چیست ؟ (1)

تسمه پشت بند چیست ؟

-در ساخت اعضای فولادی در مواردی که برای اتصال دو ورق احتیاج به اجرای جوش شیاری می باشد ، از یک تسمه کمکی به نام تسمه پشت بند باید استفاده شود . این تسمه کوچک ، کارایی بزرگی داشته و در کیفیت جوش تاثیر بسزایی دارد …

ادامۀ مطلب