فورجینگ (4)a

چرا فورجینگ ؟

فورجینگ(جوش سر به سر میلگرد) یکی از متدهای  جوشکاری اکسی استیلن می باشد که در آن میلگرد ها به صورت سر به سر و بدون هیچ گونه مواد افزودنی ،توسط حرارت حاصل از سوختن گاز استیلن و اکسیژن ،به دمای خمیری شدن(1250 درجه سانتیگراد) می رسند و توسط فشار حاصل از سیلندر هیدرولیک ،به یکدیگر متصل می شوند.در این روش مولکولهای دو سطح جوش شونده بدون هیچگونه تغییر در خواص مکانیکی و ساختار، به یکدیگر منتقل می شوند. ادامۀ مطلب

فورجینگ چیست ؟

فورجینگ چیست ؟

دیگر دوران وصله میلگرد به صورت پوششی و روی هم قرار دادن ( اورلب ) به سر رسیده و در ساخت و ساز های نوین به جای پرت میلگرد در وصله پوششی ، از روش های جایگزین استفاده میکنند . یکی از این روشها ، جوش سر به سر میلگرد یا فورجینگ می باشد . در ادامه با این روش بیشتر آشنا می شویم :

ادامۀ مطلب