تورق

تورق یا لمینیشن ؛ وقتی آهن لایه لایه میشود !

نمیدونم تا به حال اسم تورق یا لمینیشن شنیدین یا نه ولی به عنوان یک مهندس و یا ناظر امکان این که دریک کارگاه با این پدیده مواجه بشین زیاد وجود دارد . به خصوص در مورد ورق هایی که ضخامت آنها زیاد می باشد. ادامۀ مطلب