ترک در بتن

چرا بتن ترک میخورد؟

ترک ها در بتن علل زیادی دارند. ترک‌ ممکن است فقط ظاهری باشد یا نشانه‌ای از یک تنش سازه‌ای مهم یا فقدان مقاومت و دوام سازه.جهت آشنایی با علت های مختلف ترک خوردن بتن با ما همراه باشید. ادامۀ مطلب