تراس (2)

ضوابط و استانداردهای ساختمان های مسکونی

در این نوشته انواع ضوابط و استانداردهای ساختمان های مسکونی بیان شده است . استانداردهای مربوط به تراکم ، پله و آسانسور ، حیاط خلوت ، پخی ، پیش آمدگی ، پارکینگ و …

ادامۀ مطلب

طراحی تراس (10)a

دکوراسیون تراس

بالکن و  تراس جزء بخش هایی از خانه است که در کشور ما چندان اهمیتی به آن داده نمی شود. تراس و بالکن در ایران همه جور کاربردی دارد به جز آن کاربردی که در اصل باید داشته باشد یا برای پهن کردن لباس ها از آن استفاده میشود یا بعنوان انباری برای ریختن وسایل بلا استفاده و زنگ زده. ولی نوع چیدمان و کاربری تراس در دیگر کشورهای دنیا کمی متفاوت است آنها به تراس و بالکن به چشم یک نشیمن بهاری و تابستانی نگاه می کنند و ارزش و کلاس زیادی برای این بخش خانه قائل هستند. ادامۀ مطلب