درناژ (2)

درناژ

درناژ و بلوکاژ دو واژه نزدیک به هم می باشد که در کنار هم کار انتقال و هدایت آبهای سطحی را انجام می دهند. در ادامه به تفاوت این دو اصطلاح و کاربردهای هریک از آنها اشاره خواهیم کرد.با ما همراه باشید.
ادامۀ مطلب

بلوکاژ چیست (4)

فلسفه بلوکاژ چیست ؟

برای اجرای زیر سازی لازم برای کف ساختمان در طبقه همکف ،  یعنی جایی که مستقیما با زمین در تماس است  ،  از قلوه سنگ های بزرگ استفاده می کنند . در این نوشته ، فلسفه استفاده از این قلوه سنگ های بزرگ بر پایه چند آزمایش تشریح میشود :

ادامۀ مطلب