Snap5857

بتن گوگردی چیست ؟

بتن گوگردی محصول جدیدی است که با وجود این که ظاهری نهایی مانند بتن حاصل از سیمان پرتلند دارد،اما طرز تولید، نگهداری و استفاده از آن متفاوت است. در این نوشته با این بتن بیشتر آشنا میشویم :

ادامۀ مطلب