بتن پارچه ای (2)a

بتن پارچه ای(کامپوزیت منعطف بتنی)

تصوری که همه ما ازبتن داریم ، یک جسم سخت و غیر قابل انعطاف است . ولی دراین نوشته شما را با بتنی اشنا میکنیم که مثل پارچه انعطاف پذیر است . بتنی پارچه ای با صدها قابلیت منحصر به فرد

ادامۀ مطلب