بتن پرتابی (7)

بتون پرتابی چیست ؟

-بتون پرتابی یا بتون پاشی با الیاف فولادی، روشی است که در این روش، خمیر بتون و الیاف فولادی توسط پمپ، با سرعت و فشار زیاد به سطوح مورد نظر پاشیده میشود.

ادامۀ مطلب