چه تفاوتی میان میلگرد اوتکا با ممان منفی است ؟

آرماتور اوتکا و ممان منفی ، دو آرماتور پر کاربرد در سقف تیرچه بلوک هستند که متاسفانه بسیاری از پیمانکاران و حتی مهندسین ، با وظایف این دو آرماتور به طور کامل آشنا نیستند و معمولا در سقف های تیرچه بلوک ، این آرماتور ها به درستی اجرا نمیشوند . یک علت اجرای اشتباه این آرماتورها ، عدم شناخت کامل از آنها و تفاوت های آن ها می باشد . در ادامه تفاوت های این دو ، مورد بررسی قرار گرفته است :

در سقف تیرچه بلوک دو کار مهم توسط اوتکا  و ممان منفی انجام میشود  :

 تامین ظرفیت برشی در انتهای تیرچه ها از طریق آرماتورهای اوتکا و

 تامین ظرفیت خمشی منفی از طریق بکارگیری آرماتور منفی

اوتکا چیست ؟ (4)

اوتکا چیست ؟ (8)

-نکته اجرایی بسیار مهمی که  در این زمنیه وجود دارد این است ، که  با وجود این همه تاکیدی که آیین نامه های مختلف روی میلگرد ممان منفی یا همان نگاتیو در اجرای سقف های تیرچه بلوک دارند و اجرای ان را الزامی می دانند  و با وجود مزایای بسیاری  که استفاده از این میلگرد باریک دارد از جمله :

  • ترک برنداشتن سقف از محل تیر حمال
  • کاهش بار وارده به میلگرد های کششی اصلی
  • عدم فروپاشی کامل سقف در هنگام گسیختگی
  • کاهش خیز سقف
  •   کم شدن دامنه ارتعاش و …

در اجرا بسیاری از مهندسین و پیمان کاران  آن را اجرا نکرده  و به میلگرد برشی اتکا بسنده میکنند ، در صورتی که استفاده از اتکا الزامی نیست و معمولا در اکثر جاها نیازی به ان نیست و میلگرد زیکزاک تیرچه و بتن برای تحمل برش کافی می باشد و فقط برای افزایش اطمینان می گذارند و هیچ کس روی مقاومتش حساب نمی کند

اوتکا چیست ؟ (2)

اوتکا چیست ؟ (3)

لزوم تفکیک ممان منفی و اوتکا از یکدیگر :

-ممان منفی  در تمام موارد لازم است اجراشود ولی ادکا درصورتی اجرا می شود که مقاومت برشی انتهای تیرچه کافی نباشد.

اوتکا چیست ؟ (5)

اوتکا چیست ؟ (6)

اوتکا چیست ؟ (7)

-چون در دو سر تیرچه ها کشش داریم از میلگرد ممان منفی که  براساس %۱۵ لنگر خمشی وسط دهانه محاسبه میشود  و در محل تکیه گاه تعبیه می شود ، استفاده می کنیم و  برای جلوگیری از ایجاد ترک برشی از میلگرد تقویت برشی ( ادکا) استفاده میکنیم .

پس باید توجه کنیم که کارایی این دو میلگرد با یکدیگر متفاوت می باشد و نبایداین دو میلگرد را با هم اشتباه بگیریم .

اوتکا چیست ؟ (9)

اوتکا چیست ؟ (1)

توضیحاتی تکمیلی در لینک زیر :

پاورپوینت آشنایی با دو میلگرد اوتکا و ممان منفی

دو زبانه زیر محتوای زیر را تغییر می دهد

حسین یوسفی

4 Comments