وقتی معمار خشن طراحی میکند !

وقتی در دوره معماری مدرن ، ذهن معمار به سمت یک معماری خشن سوق پیدا کرد ، سبک معماری بروتالیسم یا خشونت گرایی ابداع شد !

-در سال 1954 اصطلاح بروتالیسم به تعدادی از معماران جوان انگلیسی که شیفته ترکیب کردن اجناس و اشکال بی سابقه برای کاربریهای تازه بودند، نام گذاشته شده است.

-معماری بروتالیسم سعی بر کنار گذاشتن تمام معیارهای سنتی در استفاده از مصالح و اشکال داشت تا ابعاد جدیدی از زیبایی  را نمایان سازد.

معماری خشن (7)

– استفاده از بتن به عنوان مصالح اصلی و بدون هیچ گونه روکشی این نوع معماری را خشن نشان می داد.

-به مانند کارهای پل رادولف،آلیسون و پیتر اسمیتسون،جیمز استرلینگ،لویی کان و تعدادی از کارهای لوکوربوزیه.

معماری خشن (3)

  • دانشکده معماری و هنر دانشگاه ییل :

-طرح رودولف برای دانشکده معماری و هنر دانشگاه ییل در آمریکا 1964 بهترین نمونه طراحی در این سبک است.

معماری خشن (4)

-در این ساختمان نمای نمایان بتن شیار داده شده تا زبری آن وضوح بیشتری داشته باشد .همچنین تیرهای بتنی به صورت اغراق آمیز بر روی اجسام مکعب شکل این بناها ظاهر شده است.

معماری خشن (5)

-یک زن و شوهر معمار انگلیسی به نام های آلیسون و پیتر اسمیتسون نیز پدید آورندگان این سبک در انگلستان بودند.

معماری خشن (6)

معماری خشن (1)

  • مطالب مشابه :

پاورپوینت معماری بروتالیسم یا خشونت گرایی

پاورپوینت معماری مدرن متعالی و معماری مدرن متاخر( 187 اسلاید ! )

پاورپوینت کانستراکتیویسم

پاورپوینت شهر آینده لوکوربوزیه

پاورپوینت لویی کان ؛ حلقه مدرن و پست مدرن

پاورپوینت معماری تندیس گرایی یا بیان گرا

پاورپوینت معماری معاصر و معماری مدرن

پاورپوینت معماری مدرن متعالی

پاورپوینت معماری مدرن اولیه

پاورپوینت معماری مدرن متاخر

دو زبانه زیر محتوای زیر را تغییر می دهد

حسین یوسفی